Priser

Børn & unge:

Individuelle pædagogiske samtaler

(inkl. forældresparring)

(ca 55-60 min)

650 kr

Voksne

  • Samtale med voksne: 650 kr (55 min.)
  • Forældrerådgivning: 650 kr (55 min)
  • Privattime i mindfulness og restorativ yoga: 800 kr (ca. 70 min)

Kurser for skoler og institutioner

  Mindre stress på lærerværelset
– Et 2 timers kursus i mindfulness & yoga
Pris: 5.000 kr. (inkl forberedelse og transport i Aarhus/omegn)

  Mindfulness og børneyoga som pædagogisk redskab
– Et 2 timers inspirationskursus til lærere og pædagoger. 
Pris: 5.000 kr. (inkl forberedelse og transport i Aarhus/omegn)

Afregning sker via mobilepay på 63 484 eller ved bankoverførsel.
Der afregnes efter hver samtale medmindre andet er aftalt.

Afbud skal meldes senest kl. 20 dagen inden planlagt samtale.
Ved manglende eller for sent afbud opkræves det fulde honorar for aftalt samtale.