Cool Kids Angstbehandling

– Sammen hjælper vi dit barn

Jeg tilbyder både individuelle forløb og gruppeforløb i Cool Kids angstbehandling i hyggelige lokaler i Egå.

Gruppeforløbene er i samarbejde med Mette Piper, hvor vi er to undervisere på under hele forløbet, dette foregår på Grenåvej 501 A, 8250 Egå.

 

KOM MED TIL GRATIS INFOAFTEN ONSDAG DEN 15. JANUAR I EGÅ OG HØR MEGET MERE OM DET SÆRLIGE VED VORES FORLØB. 

LÆS MEGET MERE HER

NYE HOLD STARTER OP I FEBRUAR I EGÅ

Cool Kids (8-12 år) med deltagende forældre.

Pris for et forløb med 10 mødegange af 2 timers varighed for barn/ung samt forældre er 7.200 kr. inkl. materialer, forsamtale og opfølgende samtale.

Er du i tvivl om det evt kunne være noget for jeres barn, så ring eller skrive endelig.

Tilmelding sker ved at sende en mail eller ringe på tlf.  51 90 75 80

Læs meget mere om Cool Kids angstbehandling, priser og meget andet nedenfor her.

Angst og bekymringstanker

Angst er en af vores grundfølelser, og det er vigtigt, at vi mennesker er i stand til at blive bange og føle angst.
Men når angsten tager magten fra os, kan det føles, som om verden omkring os er farlig. En person med angst er bange det meste af tiden. Det betyder, at kroppen og nervesystemet er i konstant alarmberedskab.

Når et barn lider af angst eller bekymringstanker, så lider hele familien.
Det er pinefuldt for barnet at være i angsten, og det er ofte forbundet med forkerthedsfølelser og ensomhed. Det er smertefuldt for forældre at opleve deres barn være i pine uden at kunne ændre det. Hvis der er andre børn i familien, lider de ofte også under, at deres bror/søster og forældre lider.

Det gode ved angsten…

Det gode ved angsten er, at man kan gøre noget ved det, og at det kan gå over. Ved målrettet behandling kan barnet lære at håndtere angsten, så den kun får lov at fylde det den skal. Det er hårdt arbejde at arbejde med sin angst, derfor er det vigtigt, at barnet har mennesker omkring sig, som kan støtte barnet i arbejdet ud af angsten.

Cool Kids Program

Cool Kids Program er et videnskabeligt baseret angstbehandlingsprogram. Programmet er udviklet på Macquari University i Australien og oversat til dansk på Angstklinikken for børn og unge ved Aarhus Universitet.
Cool Kids programmet bygger på principper fra kognitiv adfærdsterapi og kan gennemføres både individuelt og i grupper.
Cool Kids programmet henvender sig til både til barnet og til forældrene, da forældrene er vigtige medspillere for barnet i arbejdet med angsten.

Cool kids gruppeforløb

I et Cool Kids gruppeforløb deltager 4-6 jævnaldrende børn sammen med deres forældre. Det særlige ved gruppeforløbene er, at børnene møder andre børn, som har lignende vanskeligheder. Det kan reducere ensomheden og forkerthedsfølelsen at være sammen med andre, der har det ligesom én selv. Forældrene får også mulighed for at dele erfaringer med andre forældre. Forældrene deltager aktivt i forløbet og introduceres sammen med deres barn til de samme strategier og værktøjer. På denne måde får hele familien fælles forståelse, fælles sprog og en fælles tilgang til barnets vanskeligheder.

Stine Rosborg - Cool Kids

Individuelt forløb

I nogle tilfælde kan det være for overvældende for et barn med angst at deltage i et gruppeforløb, derfor tilbyder jeg også Cool Kids forløb som individuelt forløb. Vi arbejder ud fra de samme materialer, strategier og værktøjer som i gruppeforløbene. Forældre deltager også i et individuelt forløb.

Chilled

Chilled henvender sig til teenagere. Chilled Program er baseret på de samme behandlingsprincipper som Cool Kids Program, men er målrettet børn og unge i alderen 13-21 år.
Forældrene deltager også her sammen med deres barn.

Forløbet

Programmet spænder over 10 sessioner a 2 timers varighed, hvor både barnet/den unge og forældrene deltager.
De første 5 sessioner arbejder vi med forståelsen af angst og bekymringstanker. Børn og forældre introduceres til strategier og konkrete værktøjer, som kan gøre det lettere at håndtere og overvinde angst og bekymring i hverdagen.
I de resterende 5 sessioner arbejder vi med eksponering. Det vil sige; at konfrontere angsten i små overskuelige doser ved hjælp af de strategier og værktøjer barn og forældre er blevet introduceret til i de første 5 sessioner.

Ved hver session veksles mellem undervisning, små opgaver og samtaler i henholdsvis børnegruppen, forældregruppen og i samlet gruppe.

Aldersgrupper

Vi inddeler børnene i grupper på 4-6 jævnaldrende børn.
Mini Cool Kids grupperne er for børn i alderen 7-8 år.
Cool Kids grupperne er for børn 8-12 år.
Chilled grupperne inddeles ligeledes i jævnaldrende grupper, alt efter behov.

Underviserne i gruppeforløbene

I Cool Kids forløbene er der altid to undervisere på og jeg udbyder gruppeforløbene i samarbejde med Mette Piper.

Vi er begge uddannede Cool Kids Vejledere og har begge mere end 14 års erfaring i at arbejde med børn og unge. Mette er desuden uddannet og certificeret Psykoterapeut MPF og er indehaver af Mette Piper Psykoterapi. Mette er derudover uddannet pædagog, robusthedsinstruktør og har mere end 14 års erfaring i arbejdet med børn og unge, samt med forældresamarbejde og -rådgivning.

Læs mere om Mette på mettepiper.dk

Forsamtale

Et Cool Kids forløb starter altid med en forsamtale med jer og jeres barn.

I nogle tilfælde kan der være brug for individuelle samtaler, inden barnet er klar til et gruppeforløb. Hvis det er for svært for barnet at komme ud hjemmefra, er hjemmebesøg en mulighed, indtil barnet er klar til at komme i min konsultation i Risskov eller deltage i gruppeforløbene.

Er du i tvivl, om et Cool Kids forløb er det rigtige for dit barn, er du velkommen til at kontakte mig på kontakt@stinerosborg.dk eller 51 90 75 80 for en uforpligtende snak.

Pris

Gruppeforløb
Et Cool Kids Gruppeforløb for barn og forældre foregår i hyggelige lokaler foregår på Grenåvej 501 A i Egå.

Forsamtale (50-60 min)
10 sessioner af 2 timer
Arbejdshæfte til både barn og forældre
Opfølgende samtale (60 min)

Pris alt inklusiv 7.200 kr.

Individuelt forløb
Et individuelt Cool Kids forløb for et barn og forældre foregår også på Grenåvej 501 A i Egå:

Forsamtale (50-60 min)
10 sessioner af 60 minutter
Arbejdshæfte til både barn og forældre

Pris alt inklusiv 7.500 kr

Praktisk information

Kontakt mig gerne på kontakt@stinerosborg.dk eller på tlf. 51 90 75 80 for informationer om gruppe opstart, andre spørgsmål eller nærmere uddybning.

Jeg glæder mig til at høre fra dig.

Download brochure omkring vores Cool Kids Angstbehandling: Cool Kids bruchure

Følg gerne vores fælles facebookside om Cool Kids Angstbehandling

Links

Læs evaluering af Cool Kids Program ved Angstklinikken for børn og unge ved Aarhus Universitet.

Børn kan hjælpe hinanden ud af angsten” om Cool Kids forløb.

Angst hos børn og unge af Professor i børne- og ungdomspsykiatri ved Aarhus Universitet.

Foreningen Børn med Angst