Angstbehandling

– Sammen hjælper vi dit barn

Jeg tilbyder angstbehandling for børn og unge fra 8 til 18 år sammen med deres forældre. Jeg tilbyder også forebyggende samtaler til forældre med mindre børn i alderen 3-7 år.

Jeg har mere end 15 års erfaring i arbejdet med børn, unge og familier og har siden 2018 arbejdet intensivt med familier som kæmper med angst, både individuelt og i grupper.

Jeg har efterhånden hjulpet rigtig mange familier tilbage til trivsel, læs mere om disse familierne oplevelse her.

Jeg er uddannet Cool Kids Vejleder. Cool Kids programmet er et videnskabeligt baseret angstbehandlingsprogram, som bygger på principper fra kognitiv adfærdsterapi.

Jeg brænder for at hjælpe børn og familier, som kæmper med angst. Jeg ved, at grundlaget for at jeg kan hjælpe barnet/den unge, er tillid og den gode relation.

I arbejdet med børn og familier er jeg altid opmærksom på at nærvær, autencitet og den gode relation er helt afgørende for, at samarbejdet bærer frugt.

Kæmper dit barn med mange bekymringer?

Angst og bekymringstanker

Angst er en af vores grundfølelser, og det er vigtigt, at vi mennesker er i stand til at blive bange og føle angst.
Men når angsten tager magten fra os, kan det føles, som om verden omkring os er farlig. En person med angst er bange det meste af tiden. Det betyder, at kroppen og nervesystemet er i konstant alarmberedskab.

Når et barn lider af angst eller bekymringstanker, så lider hele familien.
Det er pinefuldt for barnet at være i angsten, og det er ofte forbundet med forkerthedsfølelser og ensomhed. Det er smertefuldt for forældre at opleve deres barn være i pine uden at kunne ændre det. Hvis der er andre børn i familien, lider de ofte også under, at deres bror/søster og forældre lider.

Angst er ikke kronisk

Angst er heldigvis ikke kronisk og vi kan derfor gøre noget ved den. Ved målrettet behandling kan barnet lære at håndtere angsten, så den kun får lov at fylde det den skal. Det er hårdt arbejde at arbejde med sin angst, og derfor er det vigtigt, at barnet har mennesker omkring sig, som kan støtte barnet i arbejdet ud af angsten.

 

Meget mere end angstbehandling

Jeg bruger redskaber fra den kognitive adfærdsterapi, når jeg arbejder med børn, unge og familier, som kæmper med angst i forskellige sammenhæng og sværhedsgrader. Det gør jeg, fordi det er den mest effektive og virksomme måde at arbejde med angstens symptomer.

Samtidig har jeg altid fokus på det hele menneske. Jeg arbejder ud fra teorien om, at krop, tanker og følelser hænger sammen, og at vi ikke kan arbejde med den ene del uden også at arbejde med de andre.

Jeg sætter en ære i at arbejde hele vejen rundt om barnet. Det betyder også, at den kognitive angstbehandling ikke kan stå alene. Når jeg arbejder med børn og unge har jeg stort fokus på selvværdsarbejde og på at hjælpe barnet/den unge med at få øjnene op for deres egne indre ressourcer. På den måde står de stærkere i kampen mod bekymringstankerne, men også i livet generelt.

Jeg bruger i samtalerne også elementer af mindfulness, som redskaber til at arbejde med bekymringstanker, angst og det, der er svært.
Gennem redskaber fra mindfulness lærer både børn og forældre, hvordan de kan hjælpe barnets opmærksomhed ned i kroppen og finde ro.

For mig handler det om at give barnet/den unge mestringsstrategier og værktøjer til livet.

Stine Rosborg - Cool Kids

Forældrene deltager sammen med barnet/den unge

Et angstbehandlingsforløb hos mig henvender sig både til barnet og til forældrene, da forældrene er de vigtigste medspillere for barnet i arbejdet med angsten.
Forældrene deltager aktivt i forløbet og introduceres sammen med deres barn til de samme strategier og værktøjer. På denne måde får hele familien en fælles forståelse, et fælles sprog og en fælles tilgang til barnets vanskeligheder.

Jeg prioriterer arbejdet med forældrene lige så højt som arbejdet med børnene. Det gør jeg, fordi jeg ved, at hvis jeg skal hjælpe børnene, er jeg også nødt til at hjælpe forældrene.
Jeg er meget opmærksom på, at forældrene også får de nødvendige redskaber til at kunne støtte deres barn. Det er barnet, der skal gå forrest i arbejdet mod bekymringerne, men de kan ikke gøre det alene. De har brug for kærlige og støttende forældre til at gå ved siden af dem.

Forsamtale

Et angstbehandlings forløb starter altid med en forsamtale med jer og jeres barn.
Hvis det er for svært for barnet/den unge at komme ud hjemmefra, er hjemmebesøg en mulighed, indtil barnet er klar til at komme i min konsultation i Risskov.

Mange forældre er i tvivl

Jeg møder ofte forældre, som er i tvivl om angstbehandling er det rigtige for deres barn. Ofte handler deres spekulationer om, hvorvidt deres barns udfordringer er alvorlige nok eller egnede til angstbehandling.

Det er forskelligt, hvor hårdt ramt børnene er, når forældrene opsøger mig. Men langt de fleste af de børn, jeg arbejder med, kæmper med et eller flere af følgende symptomer:

 • Har svært ved at komme i skole
 • Har svært ved at tage afsked med mor/far
 • Stiller mange spørgsmål i stil med: “Hvad nu hvis…?”
 • Søger hele tiden bekræftelse og beroligelse
 • Har svært ved at falde i søvn om aftenen
 • Har svært ved at sove alene
 • Undgår legeaftaler, sociale arrangementer og fritidsaktiviteter
 • Er bange for bakterier
 • Har ofte ondt i maven, kvalme eller ondt i hovedet
 • Er bekymret for, at ”slemme” ting skal ske
 • Er perfektionistiske, for eksempel ved at bruge overdrevent lang tid på lektier
 • Er konfliktsøgende i forsøget på at undgå en frygtet situation

Hvis du er i tvivl, om angstbehandling er det rigtige for dit barn, er du altid velkommen til at kontakte mig på mail eller telefon med spørgsmål og overvejelser.

Er du i tvivl, om et forløb hos mig er det rigtige for dit barn, er du altid velkommen til at kontakte mig på kontakt@stinerosborg.dk eller 51 90 75 80 for en uforpligtende snak.

Forskellige muligheder

Angstbehandling hos mig kan strikkes sammen på forskellige måder.
Det er muligt at bestille tid til samtalerne lidt ad gangen, og så bygge ovenpå som det giver mening for jer og for jeres barn.

Det er også muligt at købe et forløb som en samlet pakke.

 

Pakke til børn/unge (8-18 år) og deres forældre

Jeg tilbyder et angstbehandlingsforløb for et barn/ung og deres forældre som en samlet pakke.

Forløbet spænder over 10 sessioner á 1 times varighed, hvor både barnet/den unge og forældrene deltager.
De første 5 sessioner afvikles sammenhængende med ca. 1 uges mellemrum mellem sessionerne. Her arbejder vi med forståelsen af angst og bekymringstanker. Børn og forældre introduceres til strategier og konkrete værktøjer, som kan gøre det lettere at håndtere og overvinde angst og bekymring i hverdagen.
De resterende 5 sessioner ligger mere spredt. Her er det hensigtsmæssigt, at der går 2-3 uger mellem hver session. I de sidste 5 sessioner arbejder vi med eksponering. Det vil sige; at konfrontere angsten i små overskuelige doser ved hjælp af strategier og værktøjer som barn og forældre bliver introduceret for.

Ved hver session veksles mellem undervisning, små opgaver og sparring med henholdsvis barnet/den unge og forældrene.

Et angstbehandlingsforløb for et barn og forældre består således af 10 sessioner á 60 minutter, samt en forsamtale på ca. 60 min.

Pris på denne pakke alt inklusiv er 7500 kr.

 

Pakke til forældre med mindre børn (3-8 år)

Forløbet strækker sig over 6 sessioner á 60 minutter + en forsamtale på ca. 60 minutter.

De 4 første sessioner afvikles sammenhængende med ca. en uges interval imellem.

Den 5. session afvikles efter 2 uger og den 6. session cirka en måned herefter.

Denne pakke inkluderer således en forsamtale og 6 sessioner.

Pris på denne pakke alt inklusiv er 4500 kr.

I er meget velkommen til at kontakte mig, hvis I har spørgsmål, eller hvis I har brug for at få uddybet yderligere.

I er også meget velkommen til en forældresamtale, hvor vi kan snakke om og vurdere, hvad der ville være det bedste tilbud for jeres barn. En sådan forældresamtale kan indgå som forsamtalen til et eventuelt forløb, hvis det er det, vi vurderer hensigtsmæssigt.

I er meget velkommen til at kontakte mig, hvis I har spørgsmål, eller hvis I har brug for at få uddybet yderligere.

I er også meget velkommen til en forældresamtale, hvor vi kan snakke om og vurdere, hvad der ville være det bedste tilbud for jeres barn. En sådan forældresamtale kan indgå som forsamtalen til et eventuelt forløb, hvis det er det, vi vurderer hensigtsmæssigt.